بارکدخوان AXIOM با سیم 4600

خواندن تمامی بارکد های دو بعدی با سرعت و دقت بالا خواندن تمامی بارکد های معمولی فاصله خواندن تا 40 سانتی مترسرعت اسکن 150 در ثانیه خواندنX بارکد از روی صفحه نمایشدارای پورت USB