بارکد اسکنر لیزری SYMBOL LS2208

وع دستگاه: اسکنر بارکد
مدل: SYMBOL LS 2208
منبع نوری: لیزری
فاصله قرائت:  از 30 تا 430 میلیمتر
سرعت قرائت: 100 اسکن در ثانیه
زاویه قرائت: تا 40 درجه
سازنده: آمریکا
پورت ارتباطی: USB
لوازم جانبی: پایه Stand
گارانتی دستگاه: یکسال
وارانتی منبع نوری: سه ماه