بارکد اسکنر نوری بی سیم Champtek

نوع دستگاه: بارکد اسکنر بی سیم
مدل: SG600BT
منبع نوری: نوری
نحوه شارژ دستگاه: پایه
فاصله قرائت:  از 0 تا 500 میلیمتر
فاصله خواندن از پایه : متر 100
زاویه قرائت: تا 44 درجه
وزن: 110 گرم
ضد ضربه: دارد IP54
لوازم جانبی: پایه Stand
گارانتی دستگاه: یکسال
وارانتی دستگاه: سه ماه