بارکد اسکنر Axiom PDT8223

بارکد خوان بیسیم آکسیوم مناسب جهت فروشگاه ها – تعاونی مصرف – کارخانجات-انبارها – صندوق مکانیزه فروش – شرکت های پخش و بارکد خوان – اسکنر بارکد بیسیم – بارکد خوان بیسیم حافظه دار -بارکد ریدر بیسیم -بارکد خوان پرتابل -بارکد