فیکس اسکنر Datalogic

نوع دستگاه : فیکس اسکنر
ویژگی : لیزر قدرتمند برای خواندن بارکد های که به سختی قابل رویت است.
منبع نوری : Red LED
سرعت قرائت: 3300 اسکن در ثانیه
ابعاد : 15.2 x 15.2 x 9.7 cm
عمر باتری : 40 ساعت
فاصله خواندن : 15.2 سانتی متر
تولید کننده : Zebex – Taiwan
وارانتی منبع نوری : سه ماه