لیبل دزدگیر RF تگ دزدگیر RF

برچسب دزد گیر مخصوص کتاب ها و بس:ته های فروشگاهی و لوازم خانگی با قابلیت مخفی سازی در درون جعبه کالا ها:

  • تگ برچسب دزدگیرRF
  • لیبل دزدگیر RF
  • مخصوص فروشگاه های زنجیره ای
  • فروشگاه پوشاک
  • فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی
  • مخصوص کتابشهر ها و لوازم تحریر ها