مانیتور دوم 9.7 اینچی OKPOS

  • مانیتور دوم 9.7 اینچی مشتری قابل نصب روی پوزهای سفید OKPOS