کشوی پول تمام اتوماتیک برقی

  • کشوی پول فروشگاهی دارای 4 خانه برای اسکناس و 8 خانه برای سکه
  • قابلیت تغییر اندازه جایگاه اسکناس به دلخواه
  • قابلیت اتصال به انواع فیش پرینتر
  • باز شدن اتوماتیک بعد از چاپ فیش
  • ساخت چین درجه یک
  • اتوماتیک و قابلیت باز شدن از درون نرم افزار و فیش پرینتر.