کشوی پول BIXOLON BC Series

  • کشوی پول اتوماتیک ( برقی) با قابلیت اتصال به نرم افزار و فیش پرینتر
  • با قابلیت باز شدن از درون نرم افزار
  • دارای خانه های 5 تایی ( اسکناس) و 8 تایی ( سکه)
  • زنگ دار
  • ساخت کره جنوبی