میز صندوق

میز صندوق فروشگاهی نقاله دار متوسط

میز صندوق فروشگاهی نقاله دار ، با پوشش استنسل استیل و رنگ الکترواستاتیک بدنه ، دارای موتور اتوماتیک و نوار نقاله متحرک ، دارای ضربه گیر محافظتی ، با کشوی قفل دار مخصوص فروشنده ، محل مخصوص قرارگیری صندوق فروش ، دارای چشم الکترونیکی جهت توقف اتوماتیک نوار نقاله ، در رنگهای متنوع ، با میز دور pvc ، قیمت مناسب ، ابعاد مناسب فروشگاه متوسط و بزرگ